Despre noi

În cadrul proiectului Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în județul Bihor, Oradea, și în Hajduboszoimény prin dezvoltarea infrastructurilor cu potențial local, cod eMS ROHU- 421 /Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszoimeny through the development of the local potential infrastructure – Cod proiect ROHU – 421 în data de 07/12/2021 AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BIHOR , a achiziționat aceste Auto-rulote tractabile denumite food-trucks .

  • Două (2) auto-rulote tip food trailer model BH1 – pentru comercializare de produse alimentare seiprocesate, procesate, ambulate sau neambalate de la producători autohtoni( miere,zacuscă, mezeluri,brânzeturi, uleiuri, produse de artizanat sau manufactură, etc.)

  • Una (1) auto-rulotă tip drinks trailer model BH2 – pentru comercializarea de băuturi alcoolice și non-alcoolice de la producătorii autohtoni (ex. Pălincă,vin , suc, bere).

  • Una (1) auto-rulotă vehicul tip food trailer BH3 – pentru producerea și comercializarea de produse de patiserie și brutărie de la producătorii autohtoni( ex. Plăcinte, clătitte,patiserie sărată și dulce, etc.)

Toate auto-rulotele sunt dotate cu tot necesarul complet în funcție de specificul produselor care vor fi comercializate cu respectarea condițiilor sanitar veterinare și de siguranță a alimentelor conform cerințelor legislației naționale și a Uniunii Europene și a cerințelor naționale aplicabile comerțului stradal cu produse de origine animală provenite din producția internă.

Sursa de finanțare Programul de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România Ungaria 2014-2020 prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională(FEDR), bugetul de stat și bugetul propriu Add Bihor.

Scopul proiectului constă în cunoașterea și conștientizarea în rândul populației a valorilor tradiționale specific din diferite zone ale județului, ocrotirea și perpetuarea conștientă a tradițiilor culturale, gastronomice și a celor meșteșugărești, stimularea prin măsuri de promovare a utilizării produselor și serviciilor autohtone.

Proiectul urmărește să ajute localnicii județului- fermierii de sub-rezistență, mici antreprenori, grupuri vulnerabile și dezavantajate- să-și valorifice resursele natural și culturale disponibile în comunitățile din care fac parte și nu în ultimul rând revitalizarea econimiei rurale locale a județului.

Locul unde puteți să găsiți regulamentul de funcționare al acestor auto-rulote destinate închirierii de către producătorii autohtoni, în cadrul evenimentelor ce vor avea loc pe parcursul anului în județului Bihor, îl puteți vedea mai jos.