Politica de cofidențialitate

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către DDIP

Toate datele cu caracter personal colectate de Directia de dezvoltare si implementare Proiecte (DDIP) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, DDIP prelucrează date cu caracter personal (nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa locatie) pentru îndeplinirea proiectului de centralizare a producatorilor locali pe o platforma on-line, in vederea facilitarii accesului de catre publicul consumator la produsele locale. Aceasta initiativa este propusa si sustinuta de Consiliul Judetean Bihor. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise altor entitati, nu vor fi utilizate in alte proiecte si nu vor fi stocate in baze de date nerelationate cu proiectul prezent. Asiguram transmiterea informatiilor in mediul on-line numai cu acordul si in interesul persoanelor interesate. Ca procedura de securizare, producatorii sunt cei care completeaza si selecteaza ce date doresc sa apara pe site pentru a fi transmise apoi catre public.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din DDIP.

Informațiile colectate vor fi prelucrate numai de membrii personalului DDIP sau de autoritati atestate. Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul site-ului https://produsinbihor.ro/ numai pentru a putea comunica in mod direct si facil cu producatorii locali.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către DDIP pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din DDIP (ddipbihor@gmail.com) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a accesa (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la DDIP la adresa de e-mail mai sus menționată.