Termeni și condiții

Prin accesul şi utilizarea site-ului produsinbihor.ro, denumit în continuare „site”, utilizatorul acceptă implicit termenii şi condiţiile enunţate mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizator/Utilizatori”.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să oprească accesarea acestui serviciu.

Orice informaţie cu caracter personal sau material transmisă către acest site se supune prevederilor politicii de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal.

Administratorul depune toate eforturile necesare pentru a asigură acurateţea şi integralitatea informaţiei din site în baza datelor introduse de către utilizatori, dar nu îşi asumă responsabilitatea dacă aceste date nu sunt corecte, exacte sau complete.

Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. Administratorul nu va avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi, directe sau indirecte, ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui site, sau ca urmare a accesării de către utilizatori a unui alt website printr-un link de pe acest site.

Administratorul nu este responsabil pentru nicio eroare sau omisiune ce poate apărea în momentul utilizării site-ului şi nu îşi asumă răspunderea pentru defecţiuni, întârzieri, pierderi sau întreruperi apărute la nivelul sistemelor de pe care se accesează site-ul. În cazul în care sesizaţi erori, defecţiuni sau alte tipuri de incidente, utilizatorul le poate semnala folosind adresa sesizari@produsinbihor.ro şi se va încerca pe cât posibil remedierea problemelor, dacă acestea provin de la nivelul sistemelor puse la dispoziţie de Administrator.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul şi/sau cu parola acestuia.

Utilizatorul se angajează să informeze imediat administratorul cu privire la orice utilizare neautorizată a contului acestuia, precum şi să se asigure că se deconectează la ieşirea din fiecare sesiune.

Administratorul nu va putea fi făcut responsabil în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către utilizator a condiţiilor de mai sus.

Administratorul nu va fi răspunzătar pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile.